K2 kolečkové brusle - prodej a servis, výplety tenisových raket v Opavě!

Internetový obchod - podmínky + poštovné + velikosti

 Objednávky přijímáme přes košík, telefonicky i emailem.

 Malé zboží zasíláme ZDARMA* při objednávce nad 9999,- kurýrem přímo do adresy vašeho bydliště. Při platbě *na dobírku je cena zásilky 40,- Kč, při platbě na účet předem je zcela ZDARMA.  Více

 

Vítejte u Jaglarze 

       
             1) Zboží vložte do košíku a objednejte

2) Telefonicky objednejte: 777 854410 (V. Jaglarz)

         3) Nebo si o něj napište: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 

Přijímáme různé druhy poukázek: 

prijimame-poukazky-edenred

 

 

Právě aktualizujeme náš nový eshop specializovaný na značku K2

eshop-lyze

 www.k2eshop.cz

 

Jak objednat?

Kliknutím na produkt ho umístíte do košíku, u pokladny vypíšete údaje o vás a vyberete si typ platby. Do 24 hodin vám potvrdíme vaši objednávku a pak se už jen těšíte na vámi zvolený výrobek! Většinu zboží máme skladem! V případě změny otevírací doby to může trvat déle (změny vždy uvádíme na titulní stránce www.msport.cz). U stojanů na lyže, běžky, hůlky a snowboardy se ceny dají řešit individuálně na základě odebraného množství. 

Objednávky přijímáme přes košík, telefonicky 777854410 i emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , posíláme přepravní společností Geis a možností mít zboží do druhého dne!

POZOR! Přijímáme také platbu kartou předem s levnějším poštovným (po domluvě na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či telefonicky. Dále přijímáme peněžní poukázky: Edenred (Sodexo Passy), Unišek a Ticket compliments.

Poštovné na malé zboží (inline brusle, helmy, chrániče) nad 9999 Kč - dobírka 40,- Kč (při platbě předem na účet zdarma).

Poštovné na stojany na lyže bude dopočítáno dle odebraného množství (ca od 600,- Kč za kus).

Změny vždy vyhrazeny.

 

 

Orientační tabulka velikostí: inline brusle K2

koleckove_brusle_k2_tabulka velikostiZáruky a reklamace

Na všechno nové zboží poskytujeme záruku  2 roky. Na použité (dle aktuálního zákonu) 1 rok. Zboží můžete reklamovat v naší prodejně v Opavě nebo ho poslat poštou. Reklamace musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů. Zboží lze vrátit ve 14 denní zákonné lhůtě, poštovné v tomto případě nehradí příjemce (my), ale hradí jej odesílatel (vy).

Záruční doba a životnost zboží

Záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba.Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 

Jak postupovat při reklamaci

Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.  Reklamované zboží musí být kompletní (např. nestačí pouze jedna bota, ale celý pár), čisté, suché a hygienicky nezávadné.  Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží ve frimě Skiservis Jaglarz, nejlépe dokladem o nákupu (prodejkou nebo fakturou).  V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu.  Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

Adresa pro zasílání reklamací:

"REKLAMACE"
Skiservis Jaglarz
Vávrovická 24
747 07 Opava

 

Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Skiservis Jagalrz v případě, že přes veškeré úsilí firmy Skiservis Jaglarz o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace.

 

Předcházení vzniku vady

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.  Nadměrné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost výrobku.   Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost. Poradíme vám, zeptejte se nás. Tel. 777 854410, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Všeobecné záruční podmínky

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách). V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

 

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození
  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení
  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty

 

Uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, které je určena v záručním listě k provedení záruční opravy. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.   Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu.  Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

Záruční doba

 Lhůta pro uplatnění reklamce (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.  U zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobu uvést na dokladu o prodeji zboží.  Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.  Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součástí, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží (součásti).  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, dnému účelu a itenzitě užívání, vydržet.

 

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.  Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.  Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstaněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstanitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.  V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstanitelné vady, má kupující stejná práva, jabo by se jednala o vadu neodstranitelnou.

 

Neodstranitelé vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.  V případě jiné neodstanitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Řešení sporů

 V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud. Zákazník má také právo na mimosoudní řešení a může se obrátit na třetí stranu - Českou obchodní inspekci. 

 

Nevíte si rady s velikostí? Volejte tel. 777 854410

test-centrum-lyzi-opava

 

Nakupujte u specialistů

Skiservis Jaglarz logo

 

 

Vyhledávání

Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Odběr novinek

Jméno: Email:  

Hlasujte v anketě

Jaké služby nejvíce využívám u Jaglaře v M-sportu?
 

Přihlásit

Statistika

Členové : 2279
Obsah : 121
Počet zobrazení článků : 2284235